Last update was 2 weeks ago

camnangkinhdoanhnhadat.com

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: Cẩm nang kinh doanh nhà đất

Description: Cẩm nang kinh doanh nhà đất chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất

Tags: Cẩm nang kinh doanh đất

SEO Information

Index Info For: camnangkinhdoanhnhadat.com

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank:

Server Information

Host IP: 45.40.157.1

Server name: Apache

Country Name:

Country Code:

Latitude:

Longitude:

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
camnangkinhdoanhnhadat.com IN A 600 ip: 45.40.157.1
camnangkinhdoanhnhadat.com IN NS 3600 target: ns18.domaincontrol.com
camnangkinhdoanhnhadat.com IN NS 3600 target: ns17.domaincontrol.com
camnangkinhdoanhnhadat.com IN SOA 3600 mname: ns17.domaincontrol.com
rname: dns.jomax.net
serial: 2018011800
refresh: 28800
retry: 7200
expire: 604800
minimum-ttl: 600
camnangkinhdoanhnhadat.com IN MX 3600 pri: 10
target: mailstore1.secureserver.net
camnangkinhdoanhnhadat.com IN MX 3600 pri: 0
target: smtp.secureserver.net

Domain information

Domain Suffix: Commercial

Site Analysis

Site technologies: WordPress, jQuery

Keyword density

# keyword count density %
1 học 11 0.93
2 bida 10 0.85
3 của 10 0.85
4 một 10 0.85
5 dụng 9 0.76
6 kinh 9 0.76
7 leave 8 0.68
8 công 7 0.59
9 màu 7 0.59
10 hình 7 0.59
11 thành 6 0.51
12 tài 6 0.51
13 cầu 6 0.51
14 bầu 6 0.51
15 trí 6 0.51
16 bếp 6 0.51
17 tuệ 6 0.51
18 sao 6 0.51
19 thời 6 0.51
20 gia 5 0.42
21 yêu 5 0.42