Last update was 3 days ago

camnangkinhdoanhnhadat.com

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: Cẩm nang kinh doanh nhà đất

Description: Cẩm nang kinh doanh nhà đất chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất

Tags: Cẩm nang kinh doanh đất

SEO Information

Index Info For: camnangkinhdoanhnhadat.com

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank:

Server Information

Host IP: 45.40.157.1

Server name: Apache

Country Name:

Country Code:

Latitude:

Longitude:

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
camnangkinhdoanhnhadat.com IN A 600 ip: 45.40.157.1
camnangkinhdoanhnhadat.com IN NS 3600 target: ns18.domaincontrol.com
camnangkinhdoanhnhadat.com IN NS 3600 target: ns17.domaincontrol.com
camnangkinhdoanhnhadat.com IN SOA 3600 mname: ns17.domaincontrol.com
rname: dns.jomax.net
serial: 2018011800
refresh: 28800
retry: 7200
expire: 604800
minimum-ttl: 600
camnangkinhdoanhnhadat.com IN MX 3600 pri: 10
target: mailstore1.secureserver.net
camnangkinhdoanhnhadat.com IN MX 3600 pri: 0
target: smtp.secureserver.net

Domain information

Domain Suffix: Commercial

Site Analysis

Site technologies: WordPress, jQuery

Keyword density

# keyword count density %
1 dụng 13 1.3
2 của 12 1.2
3 leave 10 1
4 học 9 0.9
5 một 8 0.8
6 kinh 8 0.8
7 phẩm 7 0.7
8 anh 7 0.7
9 doanh 7 0.7
10 nay 7 0.7
11 sản 7 0.7
12 hiện 6 0.6
13 công 6 0.6
14 lưu 6 0.6
15 tiếng 6 0.6
16 thời 5 0.5
17 đất 5 0.5
18 đạp 5 0.5
19 lại 5 0.5
20 việc 5 0.5
21 đẹp 5 0.5